Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10896 Jonsvannsvegen - Moholt fra Dybdahls veg til Lidarende - kollektivfelt Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Agnar Gram 97996320 24.07.2017 06.07.2018
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
12364 E6 Trondheim - Melhus Statens Vegvesen Hilde Aarnseth Kirkbak 40600154 16.08.2016 31.01.2019
12821 Forlengelse Johan Tillers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 03.04.2017 20.12.2018
12887 Ny helsevakt i Trondheim Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 05.09.2016 31.05.2018
13043 Sigurd Jorsalfars veg strekn K.Øysteins veg - Brøsetvegen, sykkelveg med fortau, fornyelse avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.09.2017 30.12.2018
13078 Sæterbakken og Tesliåsen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jon Bjørnbet 97572967 05.12.2016 31.12.2018
13278 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan - Kabelplan- parsell 1450-2200 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13279 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan-kabelplan-parsell 2200- 2950 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13584 Ladebekken-Meråkerbanen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Kristin Høiem 48143675 02.10.2017 28.02.2018
13635 Superbusstrasé Moholt Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.01.2018 01.07.2019
13937 Jarveien, utskifting VA-ledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 02.10.2017 31.05.2018
14135 Klostergata VVA-anlegg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 01.02.2018 31.08.2018
14147 Øya avløpspumpestasjon Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Lars Erik Hårberg 94825757 01.11.2017 31.12.2018
14262 Alf Godagers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.12.2017 30.07.2018
14305 Graving fra Rye til Klefstadhaugveien Elferge del1 TrønderEnergi Nett Geir Berge 90087885 16.10.2017 28.02.2018
14306 Steinanvegen, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 15.10.2017 30.08.2018
14326 Brøsetvegen, div arbeid Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 16.10.2017 31.05.2018
14344 Munkvoll Hage (Nordre Hallset vei 105)- VVA-anlegg Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Batur Bayani 97136528 23.10.2017 28.02.2018
14354 Fortunalia NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 30.10.2017 17.06.2018
14356 Reier Søbstads veg, el-nett Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 01.11.2017 15.05.2018
14455 Utkobling bekkeinntak Trolla Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 20.11.2017 31.03.2018
14573 Stubbanvegen 81-83 - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 19.01.2018 28.02.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no