Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14507 Metrobuss - Anders Buens gate Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 25.04.2018 31.07.2018
14513 Metrobuss - Hallset omstigningspunkt Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.04.2018 03.09.2018
14514 Metrobuss - Husebytunet Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.04.2018 29.06.2018
14525 Baldersveg 3-14 TrønderEnergi Nett Espen-André Steneng 91112849 09.04.2018 25.05.2018
14586 Fagrabrekka, fornyelse vannledning og separering avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 26.01.2018 31.10.2018
14594 Bjørnebyvegen, utskifting vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.05.2018 01.01.2019
14607 Idrettsveien, EL og VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 15.02.2018 01.06.2018
14610 Fornying vannledning Sisikveien Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Håkon Hofstad Hojem 47290634 22.02.2018 01.09.2018
14619 MP Punkttiltak sykkel Trondheim Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 09.04.2018 31.10.2018
14641 Vannledning Bekkefaret. Renovering av vannledning O.J. Aalmos veg. Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 02.04.2018 01.10.2018
14665 Steinanvegen 31 - Kabeltilførsel TrønderEnergi Nett Espen-André Steneng 91112849 02.04.2018 28.09.2018
14676 Tistelvegen 28 - Omlegging av Høyspentkabler TrønderEnergi Nett Espen-André Steneng 91112849 02.04.2018 08.06.2018
14685 Skjetne skole-nybygg/ombygning Trondheim Bydrift VA Geir Grøtan 91112117 23.02.2018 15.09.2018
14758 Valsetsvingen, utskifting av vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 30.04.2018 01.08.2018
14764 Strøm til el-ferge Flakk-Rye plan 2 TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 02.04.2018 30.06.2018
14850 Graving Magnus den godes gate Get Midt-Norge Silje Johansen 95983159 30.04.2018 31.05.2018
14851 Metrobuss - Lyngvegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.04.2018 01.08.2018
14852 Metrobuss - Skyttervegen (Saupstad skole) Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 09.04.2018 01.08.2018
14853 Metrobuss - Saupstadsenteret Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 02.05.2018 07.09.2018
14859 Metrobuss - Grilstadkleiva Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 16.04.2018 13.07.2018
14891 Tingsletta borettslag NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 07.05.2018 31.05.2018
14913 Egganvegen 1 Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 24.04.2018 05.06.2018
14914 Sluppenvegen - Fiber Geomatikk Ove Mevatne 90814162 20.04.2018 31.05.2018
14918 Graving Selsbakkvegen 34-36 Get Midt-Norge Silje Johansen 95983159 16.04.2018 31.05.2018
14966 Harald Hårfagres gate - Geomatikk Ove Mevatne 90814162 04.05.2018 08.06.2018
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no