Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14628 Steinan - Voll, fjernvarmetrasé Statkraft Varme Lisbeth Jamtli 90854633 01.06.2018 03.09.2018
14641 Vannledning Bekkefaret. Renovering av vannledning O.J. Aalmos veg. Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 02.04.2018 01.10.2018
14665 Steinanvegen 31 - Kabeltilførsel TrønderEnergi Nett Espen-André Steneng 91112849 02.04.2018 28.09.2018
14685 Skjetne skole-nybygg/ombygning Trondheim Bydrift VA Geir Grøtan 91112117 23.02.2018 15.09.2018
14708 Magnus Den Godes gate - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 05.03.2018 01.09.2018
14760 Sigurd Slembes veg / Øvre Bergsvingen ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.06.2018 01.10.2018
14853 Metrobuss - Saupstadsenteret Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 02.05.2018 07.09.2018
14861 Metrobuss - Ranheim idrettsplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 18.06.2018 10.09.2018
14865 Metrobuss - Lohove snu og reguleringsplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 01.08.2018 03.09.2018
14930 Metrobuss - Lund Snuplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 04.06.2018 28.06.2019
14941 Oppgradering av Kornblomsvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 18.06.2018 30.11.2018
14942 Oppgradering av Væretrøa Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 18.06.2018 30.11.2018
14943 Oppgradering av Schnitlers veg Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 25.06.2018 21.12.2018
14948 Tors veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.06.2018 10.12.2018
15015 Anders Hovdens veg, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 01.06.2018 01.10.2018
15026 Granåsvegen NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 28.05.2018 31.08.2018
15068 Asfaltplan av kommunale veger - Mikkelvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 21.05.2018 26.11.2018
15069 Asfaltplan av kommunale veger Trollhaugen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 21.05.2018 30.11.2018
15071 Re- asfaltering av kommunalveg Gamle Bynesvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 21.05.2018 30.11.2018
15072 Re- asfaltering av kommunalveg Fjordgata Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 22.05.2018 30.11.2018
15073 Asfaltplan av kommunale veger Jakobslivegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 22.05.2018 30.11.2018
15074 Asfaltplan av kommunale veger Røsslyngvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 22.05.2018 30.11.2018
15075 Asfaltplan av kommunale veger Oldervegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 22.05.2018 30.11.2018
15076 Asfaltplan av kommunale veger Kattemskogen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 23.05.2018 30.11.2018
15093 MP Metrobuss Byggepakke P4.1 – Utbygging av Metrobusstasjoner i Byåsvegen Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 14.05.2018 31.10.2018
< 1 2 3 4 5 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no