Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/1608 Nedre Grilstadkleiva 1-3 Arbeidstillatelse NEDRE GRILSTADKLEIVA BRENDE AS 01.09.2017 31.08.2018
17/1645 RANHEIM NORD Gravearbeid RANHEIMSLIVEGEN JOHANNESSEN AS 10.07.2018 28.08.2018
17/1666 Service/vedlikehold av bomstasjon 053 Nedre Leirfoss Arbeidstillatelse TURISTVEIEN BRAVIDA NORGE AS 07.09.2017 06.09.2018
17/1707 Bergljotts gate 1 Arbeidstillatelse ALUHAK STILLAS TRONDHEIM AS 01.09.2017 01.09.2018
17/1781 Klæbuveien 100, ombygging og fasaderehab. Arbeidstillatelse Klæbuveien PETTER BAKØY AS 25.09.2017 07.09.2018
17/1831 VA Sjetne skole Gravearbeid Parallellen BRØDRENE BJERKLI AS 06.10.2017 05.10.2018
17/1900 Vareleveranse Arbeidstillatelse Mellomila KOTENG EIENDOM AS 09.10.2017 01.10.2018
17/1912 191 Tonstadbrinken Gravearbeid Tonstadbrinken LARS HØYEM AS 01.11.2017 01.11.2018
17/2024 Lyngården Gravearbeid Brøsetvegen NCC NORGE AS 25.10.2017 01.05.2019
17/2106 Superbusstrase Jonsvannsveien Gravearbeid Jonsvannsveien OTTAR AUGDAL AS 22.11.2017 14.06.2019
17/2124 JOHN AAES VEG Gravearbeid John Aaes veg SØBSTAD AS 20.11.2017 07.09.2018
17/2155 714 Ranheim Amfi-anleggstrafikk Gravearbeid Horgsletta SØBSTAD AS 13.11.2017 01.09.2018
17/2278 227 Hans Finnes gate 21 Gravearbeid Hans Finnes gate LARS HØYEM AS 04.12.2017 28.09.2018
17/2292 BLAKLIHØGDA Gravearbeid Blaklihøgda SØBSTAD AS 06.12.2017 01.10.2018
17/2342 Va arbeider i Heggstadmoveien Gravearbeid Heggstadmoen Industriveien PEAB ANLEGG AS 03.10.2017 01.09.2018
17/2356 Generell arbeidsvarslingsplan drift og vedlikehold gatelys Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 01.01.2018 31.12.2018
17/2357 Flatåshallen Gravearbeid Flatåsenget OTTAR AUGDAL AS 18.12.2017 03.09.2018
17/2376 D&V gatelys TRD, gen varslingsplan på veier 60 km/t og oppover Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 01.01.2018 31.12.2018
17/2379 Arbeid med stans i vegbane Arbeidstillatelse Valøyveien TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2380 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid på fortau Arbeidstillatelse TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2386 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid med lift Arbeidstillatelse Tempevegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2390 Ny bolig Veimester Krogs Gate 23 Arbeidstillatelse Veimester Kroghs gate FROSTA ENTREPRENØR AS 02.01.2018 21.12.2018
17/2393 Bruåpning Arbeidstillatelse Tempevegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2397 Generell arbeidsvarslingsplan - Vinterdrift Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
< 1 2 3 4 .. 15 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no