Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/313 Olaf Bulls vei,Hans Aanruds veg Gravearbeid HANS AANRUDS VEG HANS AANRUDS VEG SG ENTREPRENØR AS 06.03.2017 31.07.2018
17/462 Byhaven Arbeidstillatelse Olav Tryggvasons Gate STIG OVE KROGSTAD 20.03.2017 20.03.2018
17/463 714 Gravearbeid Horgvegen SØBSTAD AS 20.03.2017 30.06.2018
17/471 Olaf Bull sveg Gravearbeid olaf bulls veg SG ENTREPRENØR AS 20.10.2017 31.07.2018
17/478 Bygging Verftsgata1C Arbeidstillatelse VERFTSGATA HAW ENTREPRENØR AS 23.03.2017 06.07.2018
17/481 Skyåsveien 52 Arbeidstillatelse SKYÅSVEGEN KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS 21.03.2017 31.05.2018
17/518 Separering VA Gravearbeid LERKEVEIEN TRONDHEIM BYDRIFT 03.04.2017 11.05.2018
17/600 Sandbakkvegen Gravearbeid Johan Tillers veg SANDBAKKVEGEN EKREN MASKIN AS 07.04.2017 15.06.2018
17/707 Tonstadbrinken Arbeidstillatelse LARS HØYEM AS 02.05.2017 26.10.2018
17/763 GANGTUNELLER VED STATKRAFT VARME Arbeidstillatelse Østre Rosten SØBSTAD AS 12.05.2017 02.05.2018
17/839 Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på mommunale veier Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE 22.05.2017 21.05.2018
17/972 Rundkjøring Johan Tillers vei Gravearbeid INDUSTRIVEIEN JOHAN TILLERS VEI VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 06.06.2017 15.11.2018
17/985 Generell plan for kranløft Arbeidstillatelse DRONNINGENS GATE NIK HAUGRØNNING AS 01.06.2017 31.05.2018
17/1026 Generell arbeidsvarsling St.Olavs Hospital Arbeidstillatelse HARALD HARDRÅDES GATE ST. OLAVS HOSPITAL HF 01.06.2017 01.05.2018
17/1031 Høyskoleringen kollektivtiltak Gravearbeid HØGSKOLERINGEN PEAB ANLEGG AS 12.06.2017 01.07.2019
17/1073 Angelltrøtoppen Gravearbeid GAMLE JONSVANNSVEIEN SOLBERG MASKIN AS 12.06.2017 30.06.2018
17/1125 Høgskoleringen Kollektivtiltak Gravearbeid RICHARD BIRKELANDS VEI PEAB ANLEGG AS 26.06.2017 01.07.2019
17/1128 Høgskoleringen Kollektivtiltak Gravearbeid strindvegen PEAB ANLEGG AS 26.06.2017 01.07.2019
17/1199 Kollektivfelt i Strindvegen mellom Lidarende og Kong Øysteins vei Gravearbeid LIDARENDE TEKNOBYGG AS 01.08.2017 31.05.2018
17/1201 Bernt Lies Veg (Olaf Bulls Veg) Gravearbeid BERNT LIES VEG SG ENTREPRENØR AS 20.10.2017 17.08.2018
17/1331 Arbeidsvarlingsplan for Viltpatruljen i Trondheim kommune Arbeidstillatelse TINGHUSPLASSEN TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING 13.07.2017 31.12.2018
17/1337 108745 Henrik Angells gate - FTTH utbygging, del 1b. SH Gravearbeid Henrik Angells gate BN ENTREPRENØR AS 15.09.2017 15.06.2018
17/1338 Rosenborg park Arbeidstillatelse STADSING DAHLS GATE PILOT UTLEIE AS 17.07.2017 31.03.2018
< 1 2 3 4 .. 11 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no