Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 12364
Registrert: 16.08.2016
Firma: Statens Vegvesen Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Hilde Aarnseth Kirkbak Kontakt-tlf: 40600154
Start: 16.08.2016 Slutt: 31.01.2019
Arbeidets art: - 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé - Toplanskryss på Klett med E39 - Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen - Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget - 6,2 km gang- og sykkelveger - 4,6 km fylkesveger og lokalveger - Viltovergang sør for Sandmoen - 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer I kontrakten inngår også: - Omfattende stabiliseringstiltak av kvikkleire, som gagner og sikrer store områder. - Omfattende opprydning av forurensede masser. - Legge bedre til rette for fisk og gyting i bekker på Klett. - Mye masseflytting. Totalt skal ca. to millioner kubikkmeter masser flyttes. 500 000 kubikkmeter av dette er myr fra Heimdalsmyra, som i hovedsak skal lagres utenfor anlegget. - Totalt 21 betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no