Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 13564
Registrert 21.04.2017
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.11.2017
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Karl Stav Einum
Kontakt telefon 94193820
Arbeidets art Nytt dekke på Torvet med tilhørende beplantning, utstyr og overvannssystem. Ny kulvert nord–sør for rørføringer. Tilkobling av fjernvarme i Prinsenkrysset.