Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 13879
Registrert 23.05.2017
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 01.05.2018
Slutt 01.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Patrick Mwangi Muraya
Kontakt telefon 95276693
Arbeidets art Hensikten med prosjektet er å etablere et fortau langs Uglavegen, etablere separatsystem for avløpsvann og skifte ut eksisterende vannledning.