Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14157
Registrert 15.08.2017
Firma Statens vegvesen Miljøpakken
Start 15.04.2018
Slutt 01.07.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Abdulahi Ejero
Kontakt telefon 95219914
Arbeidets art - Bygging ca. 1.1 KM sykkel og fortau i Jarleveien og Falkenborgveien, Oppgradering av rundkjøring Håkon IV, etablering av 4 stk. metrobuss-stasjoner, Mulig oppgradering av kryss Jarleveien x Stiklestadveien