Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 14326
Registrert: 02.10.2017
Firma: Geomatikk Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Elvy-Elise Wold Kontakt-tlf: 09146
Start: 16.10.2017 Slutt: 31.05.2018
Arbeidets art: Legging av vann, spillvann og overvannsledning. Se vedlagte tegninger. Fiber og fjernvarme. Har ingen tegninger av dette, men kobles på i forbindelse med vann og avløp. Ekstra brannkum, kobles på i kryss Brøsetveien/Kirkvollveien (merket med rød sirkel på utklipp under). Eller at dette tas ved påkobling av vann og avløp. Opprettelse av kantstein og gangfelt, se utklipp merket med blått. Se eller LARK plan. Støttemur mot omkjøringsveien, se vedlagt utomhusplan. Mur er merket som rød linje på utomhusplanen. Avstand fra veikant og til mur varier fra 6-9 meter.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no