Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15250
Registrert 05.06.2018
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 17.09.2018
Slutt 28.06.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Unni Elisabeth Hansen
Kontakt telefon 40219437
Arbeidets art Metrobuss skal oppgradere holdeplasser til Metrobuss-standard. Det har vært gjennomført koordineringsmøter med kabeleiere. Følgende kabeleiere og personer har vært involvert: - Trønderenergi v/Olav Krogstad - Telenor/Canal Digital/NTE v/Idar Terje Belsvik (Relacom) - Get v/Trude Nordland Kvenild - Trondheim bydrift (belysning) v/Rune Andre Ellingsen. Plassering av bussholdeplass og behov for omlegging av ledninger og kabler er vist på vedlagte tegninger. Utskifting av eksisterende leskur.