Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15322
Registrert 15.06.2018
Firma Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss
Start 01.11.2018
Slutt 31.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jo-Øyvind Andersen
Kontakt telefon 90050750
Arbeidets art Tiltakene for metrobussen omfatter bygging av Tonstad omstigningspunkt og strekningstiltak langs Fv. 6686 Østre Rosten på strekningen Sentervegen-Tonstad. Strekningstiltaket er hovedsakelig bygging av kollektivfelt på østsiden av Østre Rosten og ombygging av rundkjøring ved Tonstadkrysset. Inngår i anlegget: Støyskjerm langs Tonstadbrinken Oppvarmete plattformer (fjernvarme) Infrastruktur for sykkelhotell (VA og strøm) Ladestasjon for elektrisk buss Det pågår en reguleringsprosess for tiltakene.