Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15373
Registrert 26.06.2018
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 02.07.2018
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Batur Bayani
Kontakt telefon 97136528
Arbeidets art I forbindelse med utbygging av byggetrinn 1 på Holtermannsveien 1, skal kommunen separere kommunale avløpsfellesledning i Professor Brochs gate og langs G/S-vegen iht. forprosjekt utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen. Prosjektet er i doalog med Trønder Energi og Statkraft Varme og koordinerer arbeidene.