Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15858
Registrert 25.10.2018
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 05.11.2018
Slutt 31.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Eli Holen
Kontakt telefon 72 54 26 77
Arbeidets art Tunnelering av overvannsledning og spillvannsledning. Søknad om kryssing av kommunal veg. SVV har gitt tillatelse til kryssing av E6 og ramper og kryssing av fylkesveg 706 (Kryssinger ved rundkjøring ved brannstasjon). Tiltaket er en første entreprise for arbeider med Nydalsbrua. Øvrige entrepriser utføres av SVV.