Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15879
Registrert 25.10.2018
Firma Geomatikk AS
Start 03.11.2018
Slutt 10.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ove Mevatne
Kontakt telefon 90814162
Arbeidets art VA for nybygg. HAW Eiendom AS vil stå som ledningseier for VA inntil boligene blir solgt. Teknisk plangodkjenning for avfallssug ettersendes når denne foreligger.