Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15889
Registrert 25.10.2018
Firma Geomatikk AS
Start 25.11.2018
Slutt 01.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ove Mevatne
Kontakt telefon 90814162
Arbeidets art VA-anlegg i forbindelse med nybygg, i henhold til vedlagte VA-plan pluss vannkum på hovedvannledning. LM12 Eiendom AS er juridisk eier av stikkledninger.