Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16532
Registrert 06.03.2019
Firma Geomatikk AS
Start 28.03.2019
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Elvy-Elise Wold
Kontakt telefon 09146
Arbeidets art Søknaden gjelder graving i vei for VA, gatelys, vegoppbygging for veiene Jarleveien (mellom Ladeveien/Nye Stjørdalsveien), Nye Stjørdalsveien (mellom Jarleveien og Ladeveien) og Ladeveien (mellom Jarleveien og Nye Stjørdalsvei) i direkte tilknytning til byggeprosjektet på overnevnte adresser (Lilleby Triangel). Viser bl.a til vedlagte plan (GH001) som viser omfang av ledninger (VAanlegg) og plan for belysning og trekkerør (IN002).