Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16870
Registrert 30.10.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 04.11.2019
Slutt 01.07.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Eli Holen
Kontakt telefon 72 54 26 77
Arbeidets art Prosjektet omfatter 3 delprosjekt for utskifting av vannledning der det hovedsakelig vil bli benyttet utblokking og kun punktgraving. For det siste delprosjektet (Nordslettvegen) vil det også bli benyttet graving for vann, avløp og overvannsledning i ny trase. Strekninger som graves, samt planlagte groper er vist på oversiktskart (rosa skravur).