Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17571
Registrert 31.10.2019
Firma Geomatikk AS
Start 14.11.2019
Slutt 01.07.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Elvy-Elise Wold
Kontakt telefon 09146
Arbeidets art Det skal etableres byggvarehandel på Tungavegen 26, med avkjørsel fra Landbruksvegen. Utbygger har rekkefølgekrav om å etablere sykkelveg med fortau med tilhørende infrastruktur for overvannshåndtering og belysning i Landbruksvegen.