Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17894
Registrert 19.06.2019
Firma Statkraft Varme
Start 12.08.2019
Slutt 31.05.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lisbeth Jamtli
Kontakt telefon 90854633
Arbeidets art Statkraft skal legge fjernvarmeledning langs Blaklivegen opp til nytt Helse og Velferdssenter og nytt boligfelt. Traseen skal ligge i fortauet frem til nytt helse og velferdssenter, og videre ligger trase utenfor fortau. Prosjektet er angitt med lang tidsramme, dette pga av at prosjektet vil utbygges i flere etapper. Det vil ikke være kontinuerlig anleggstid i hele perioden fra 12.08.2019-31.05.2020.