Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17976
Registrert 27.06.2019
Firma Geomatikk AS
Start 01.09.2019
Slutt 01.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ove Mevatne
Kontakt telefon 90814162
Arbeidets art Graving for veg, vann, avløp, avfallssug, fjernevarme og kabler. Byggetrinn 1 vil omfatte infrastruktur for felt BB4, BB5, BK1 og BK2 i hht. reguleringsplan t20130067. Fibertilknytning er pr dags dato uavklart.