Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18661
Registrert 20.09.2019
Firma Geomatikk AS
Start 21.10.2019
Slutt 12.04.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tore Flø Johnsen
Kontakt telefon 90809214
Arbeidets art VA, strøm, fjernvarme, fiber og søppelsug ifm Lilleby B6-1, Stjørdalsveien. Vann og avløpsledninger: Private ledninger legges av Karl Ove Bjørnstad overleveres sameiet, det er utlagt stikk til tomten som ligger i fortauskant. All tilknytning skjer der. TrønderEnergi Nett: Fremlagt strøm til tomten ifbm infrastrukturarbeider, dokumentasjon på dette fra TrønderEnergi vedlagt. Statkraft Varme Fjernvarme: Det legges inn stikk til tomten av Arne Hernes AS ifbm pågående graving i Ladeveien. Broadnet for fiberkabel: Bruker kum som ligger i fortau Stjørdalsveien. Søppelsug: Teknisk godkjent, stikk fremlagt fra kum for tilknytning. Forurensede masser: Godkjent tiltaksplan vedlagt. Veg og Fortau: Felles opparbeidelse av all infrastruktur ligger hos annen entreprenør og er ikke del av denne planen/arbeidet.