Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18723
Registrert 17.09.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap
Start 09.10.2019
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Alzbeta Cepelkova
Kontakt telefon 91760087
Arbeidets art For å kunne ha brakkerigg i Dalen park (overordnet plan 15781) må det legges midlertidige ledninger for VA og strøm. El-kabel skal ligge på bakken under kabelbeskytter. Va ledninger skal legges under bakken. Trase skal ha bare noen få meter fra brakkerigg til eks.kum 331768 ( ved hus nr. 49B). Antatt dybde for kobling til eks kum er 1-3m. Ledningene skal fjernes etter at Dalen park blir ferdig i august 2020.