Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19228
Registrert 26.05.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 08.06.2020
Slutt 01.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørgen Snekvik
Kontakt telefon 46623550
Arbeidets art Anleggelse av veg, vann, avløp, elektro som tilrettelegging for industritomter på Heggstad søndre. Inkluderer revisjon av dagens vegkryss mellom Heggstadmoen og Heggstadmyra.