Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19673
Registrert 28.01.2020
Firma Trondheim eiendom utbygging
Start 12.02.2020
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Fernando Perez-Fernandez
Kontakt telefon 45412494
Arbeidets art Det skal bygges ny infrastruktur til Lade Idrettspark. VA ledninger, FV ledninger, strømforsyning, veibelysning, G/S-vei, parkeringsplasser, adkomstvei, landskapsutforming.