Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19919
Registrert 23.12.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 01.06.2021
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Mari Olden
Kontakt telefon 97514281
Arbeidets art Utvider prosjektområdet til å ha med Asbjørnsens gate sør for Tyholtveien. Det skal etableres nye VA-ledninger så store deler av vegbanen graves opp. Tyholtvegen mellom Kong Ø veg og Persaunetvegen skal bygges om fra bred vegbane til sykkelveg med fortau på sørsiden, to felts vegbane og fortau på nordsiden. VA skal separeres på øvre del og justere noen eksisterende ledninger og legge ny overvannsledning. Byggeplan ferdigstilles vinter 2021. Kommunal del av nedtatt reguleringsplan r20140037 høsten 2019.