Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20881
Registrert 27.03.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.04.2020
Slutt 01.08.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tore Christian Waack
Kontakt telefon 99617821
Arbeidets art Det skal bygges ny infrastruktur, vei, vann- og avløp, avfallssug, el og fiber til nytt boligområde på Hallstein gård. Det vil være behov for å tilkoble seg i Lunderhaugen og Haldor Flatens veg med nye vann- og avløpsledninger og tilknytning med ny internveg til kryssene Parallellen/Lunderhaugen og Haldor Flatens veg/Paul Skolemesters veg. Se vedlagte tegn H01. Det foreligger en K-grav plan for tilknytning av dette området til John Aas veg. Her skal all strøm/gatelys og fiber tilknyttes. Dette er koordinert gjennom totalentreprenør Augdal for Hallstein gård. Det er mulig Telenor kabel TV har behov for å tilknytte seg i Lunderhaugen. Augdal har kontakt og avklarer dette om det er aktuelt. Av tegn H01 vises kumgruppe 17. Her er det meget viktig at graving og omkobling for Ø800 hovedvannledning blir koordinert med andre arbeider på hovedledningsnettet. Det betyr at vi har et vindu for å få utført og tilknyttet i Lunderhaugen innen mai 2020. Dette for å koordinere med avstengninger på Blakli og Klett. Det bes om at dette punktet ses på spesielt, og behandles raskt, slik at arbeider kan startes opp så snart som mulig. Det er en foreliggende K-grav plan for asfaltering. Denne er fra 2018. Det ser ikke ut til at dette er utført. Ber derfor om at tilknytninger til Haldor Flatens veg og Lunderhaugen kan utføres før det evt asfalteres her. Kommunalteknikk VA har ikke planer for ledninger i Lunderhaugen/Haldor Flatens veg. Avdelingsleder Kommunalteknikk Vei opplyser at de har ikke planer for Lunderhaugen/Haldor Flatens veg.