Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21163
Registrert 05.08.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 01.09.2020
Slutt 01.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Paul Neergård
Kontakt telefon 97181992
Arbeidets art Trondheim kommune har laget en helhetsplan for utforming av Granåsen idrettsarena, der det er vedtatt en reguleringsplan r 20170032 for området. Rambøll har utarbeidet anbudsdokumenter for fase B, tegninger for dette ligger vedlagt. Granåsen idrettsarena skal bygget ut fasevis, og tilpasses ulike større arrangementer sommer og vinter. Denne planen omfatter fase B, der det skal anlegges nye veger, plasser, nytt VA-anlegg, belysning og nye føringer for elektro (høyspent, lavspent, svakstrøm og fiber).