Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21768
Registrert 07.07.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.12.2020
Slutt 30.09.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Batur Bayani
Kontakt telefon 97136528
Arbeidets art Gjelder offentlig infrasturktur som er rekkefølgekrav i reguleringsplan for Lilleby felt B4. Veg, VA, avfallssug, fjernvarme. Prosjektet er i dialog med kabeletater ift. fellesføring og er prosjektert. Det har vært flere koordineringsmøter.