Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22792
Registrert 18.09.2020
Firma Geomatikk AS
Start 21.10.2020
Slutt 01.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tore Flø Johnsen
Kontakt telefon 90809214
Arbeidets art Arbeidet deles i to faser: Fase 1: Eksisterende fjernvarme må legges om i offentlig gang-/sykkelveg som skal bygges om ifm. prosjektet. Dette nye området vil bli byggeplass i to år fremover. Fase 2: Etter ca 2år skal fjernvarmetraseen graves opp igjen fordi det skal legges søppelsug og anlegges ny gang-/sykkelveg. Teknisk plangodkjenning blir lagt inn ila. høringsperioden.