Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22803
Registrert 21.09.2020
Firma KARL KNUDSEN AS
Start 04.11.2020
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Fabian F. Egge
Kontakt telefon 92461382
Arbeidets art Opparbeidelse av offentlig veganlegg som følge av rekkefølgebestemmelser gitt i reguleringsplan r20120016 i forbindelse med ferdigbygd prosjekt Josefinesvingen. Planene omfatter opparbeidelse av offentlig fortau langs John Skaarvolds veg og Statsråd Kroghs veg.