Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23523
Registrert 19.11.2020
Firma AFRY NORWAY AS
Start 01.02.2021
Slutt 01.06.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Andreas Tessem
Kontakt telefon 93025271
Arbeidets art Bygging av ny G/S-vegbru over Bjørndalen, med tilhørende sykkelveg med fortau for å koble på eksisterende infrastruktur på vest- og østsiden for Bjørndalen.