Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23755
Registrert 07.01.2021
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.04.2021
Slutt 01.04.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Adrian Vicario
Kontakt telefon 45674162
Arbeidets art Overvann og spillvann går i dag i en felles AF-ledning i bunnen av det nedlagte kommunale deponiet i Fredlydalen. Spillvann og overvann skal separeres og legges i ny VA-trasé langs Nidarvoll skole. Nord for Nidarvoll skole skal Fredlybekken (overvann) åpnes.Deler av den planlagte VA-traséen ligge innenfor det nedlagte deponiet i Fredlydalen. Det planlegges heving av Klæbuvegen ved bekkekryssing.