Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24348
Registrert 10.03.2021
Firma LEANGEN INVEST AS
Start 01.04.2021
Slutt 01.08.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Martin Lie-Nordsjø
Kontakt telefon 92281001
Arbeidets art Det skal etableres et nytt kontorbygg på Falkenborgveien 36. I den forbindelse skal det graves for VA, strøm, fiber og etableres ny gang og sykkelveg. Halve veien blir utgravd, og vil bli reetablert i etterkant..