Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24965
Registrert 16.04.2021
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.12.2021
Slutt 30.11.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Maren Blomset Malvik
Kontakt telefon 99720977
Arbeidets art Separering av kommunale avløpsledninger, samt ny vannledning, i sidegater til hovedtrase som er meldt inn på egen plan, 23517. Ligger som opsjoner i anbudet.