Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25893
Registrert 23.08.2022
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Byrom og grønnstruktur
Start 02.09.2022
Slutt 01.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trond Hunsrød Syvertsen
Kontakt telefon 91581089
Arbeidets art Etablering av ny park på bakklandstorget. Opprustning av bakklandstorget og endringer av gatetverrsnitt.