Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25999
Registrert 18.03.2022
Firma NTE Telekom AS
Start 19.03.2022
Slutt 18.03.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Morten Hestegrei
Kontakt telefon 47646411
Arbeidets art Sammenkobling eksisterende nett og utbygging av fiber Øya - Ila. Dispensasjon vedrørende kryssing av Skansevollene lastes opp i Kgrav etter ferien.