Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26732
Registrert 05.10.2021
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.02.2022
Slutt 30.06.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Aamir Ilyas
Kontakt telefon 46817143
Arbeidets art Det skal legges ny overvannsledning fra Øvre Berg park til Singsaker skole.