Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27111
Registrert 14.11.2021
Firma Veisletten Alle AS
Start 08.12.2021
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Emma Harborg
Kontakt telefon 93825165
Arbeidets art Oppføring av 3 boligblokker, bygging av veg iht. reguleringsplan, renovasjon, VA og fiber. (Tensio: strømkabler har lagt frem til tomta ifm. med naboprosjektet. godkjent Kgravplan 24139). Trase Tensio vist i denne planen er forlengelsen lagt kabel.