Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27505
Registrert 10.01.2022
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 15.04.2022
Slutt 15.04.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Alfnes
Kontakt telefon 98859900
Arbeidets art Eksiterende AF-ledning er underdimensjonert og trenger oppgradering. Ledningen bør flyttes til motsatt side av Ranheimsvegen for å unngå konflikt med planlagt tribunefundament ved fotballbane.