Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28193
Registrert 08.04.2022
Firma Frost Holding AS
Start 10.05.2022
Slutt 01.06.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Audun Husdal Pedersen
Kontakt telefon 95069669
Arbeidets art Omlegging og tilkobling kommunale VA-ledninger med tilhørende kummer. Omlegging og tilkobling fjernvarme. Ny trafo med tilhørende høyspent-trase/tilkobling. Vi planlegger å legge nye trekkerør og kabelkummer for NTE og Telia i ny gangvei langs Bostadvegen (nå Tempevegen), og til ny nettstasjon i samme trase som ny høyspent kabel. Ved tidspunkt for innsendt K-gravplan foreligger ikke teknisk godkjenning. Innsendt søknad om teknisk godkjenning er vedlagt. Vi håper at dette kan behandles parallelt.