Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28488
Registrert 09.05.2022
Firma Varmbo Bolig AS
Start 16.05.2022
Slutt 25.04.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Thomas Schulze
Kontakt telefon 95522260
Arbeidets art Det skal bygges et nytt boligfelt iht vedtatt reguleringsplan r2009003. Det er ferdig prosjektert og anlegg er teknisk plangodkjent av kommunen. Både når det gjelder veg, VA, grøntdrag og renovasjon.