Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 29084
Registrert 10.06.2022
Firma Blåin AS
Start 15.06.2022
Slutt 31.12.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Morten Fiskvik
Kontakt telefon 90614252
Arbeidets art Nye boliger og næring på byggetrinn 3 Liljendal. I den fobindelse legges VA, strøm og fiber til bygget. Samt bygges veg anlegg iht. reguleringsplan r20180010.