Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30142
Registrert 24.10.2022
Firma SKANSKA NORGE AS
Start 01.12.2022
Slutt 01.03.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kim Bundgård
Kontakt telefon 93444553
Arbeidets art Utskifting av VA-trase i Østmarkvegen, etablering av trafo med ny tilførsel, opparbeidelse av ny gangveg i Østmarkveien og Lade Allè, innføring fiber fra NTE, nye gatelys i Lade Allè og Østmarkveien.