Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/11882
Entreprenør SG ENTREPRENØR AS
Start 05.03.2018
Slutt 05.07.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nordre Hallsetveg 90C -105
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.02.2018
Tittel Munkvoll Hage
Byggherre
Organisasjon: GODHAVN UTBYGGING AS (orgnr.: 960239318)
Kontaktperson: (tlf.: 91836418)
Stedsansvarlig
Roar Båtvik (tlf.: 48892177)
Gudmund Olsen (tlf.: 99287849)
Ansvarshavende
Daniel Gladsø (tlf.: 92696484)