Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/13114
Entreprenør VARMBOBYGG AS
Start 01.05.2017
Slutt 15.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tonstadbrinken 293 -333
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.01.2019
Tittel Tonstad Park
Byggherre
Organisasjon: VARMBO BOLIG AS (orgnr.: 990297622)
Kontaktperson: John Martin Illøkken (tlf.: 48882785)
Stedsansvarlig
Jesper Mikkelsen (tlf.: 980 85 444)
Ansvarshavende
Thomas Schulze (tlf.: 955 22 260)