Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/14256
Entreprenør SG ENTREPRENØR AS
Start 22.07.2019
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tyholtveien 45 -79
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.07.2019
Tittel Tyholtveien VVA
Byggherre
Organisasjon: Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei (orgnr.: 942110464)
Kontaktperson: Arnt-Ove Dragsten (tlf.: 92615803)
Stedsansvarlig
Halvor Kristiansen (tlf.: 46977436)
Ansvarshavende
Kent Hernes Syrstadløkk (tlf.: 92831152)
Kent Syrstadløkk (tlf.: 92831152)