Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/1532
Entreprenør FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS
Start 25.10.2021
Slutt 31.01.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fagertunvegen 1A -8
Fagertunvegen 3 -7
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.09.2021
Tittel Fagertunvegen 1
Byggherre
Organisasjon: FAGERTUNVEGEN AS (orgnr.: 919460717)
Kontaktperson: Vegard Skårdal (tlf.: 41636945)
Stedsansvarlig
Martin Sommervold (tlf.: 95497824)
Ansvarshavende
Dag Terje Børseth (tlf.: 48426848)