Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14619
Registrert 07.08.2019
Firma Statens vegvesen Miljøpakken
Start 02.09.2019
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Abdulahi Ejero
Kontakt telefon 95219914
Arbeidets art -Bygging av 8 stk. mindre punkttiltak sykkel i Trondheim, - Etablering av opphøyd gangfelt, sykkelkryssing, oppstramming av kryss, utvidelse av trafikkøy, VA-plan, intensiv belysning, oppmerking/skilting osv..