Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17726 Bygging av Vestbyen transformatorstasjon Tensio TS AS Svein Harald Gunnes 93029633 04.03.2020 30.06.2021
18365 Dakotaparken Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 26.09.2019 01.11.2024
18508 Sentervegen - VA, turveg, park Geomatikk AS Elvy-Elise Wold 09146 30.09.2019 30.06.2021
19673 Lade Idrettspark Infrastruktur Trondheim eiendom utbygging Fernando Perez-Fernandez 45412494 12.02.2020 30.06.2021
20984 Holtvegen 9 b og c Geomatikk AS Esther Monshouwer 90810585 25.03.2021 25.06.2021
21115 Johan Tillers vei 1-3 Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 21.05.2020 01.12.2021
21163 Granåsen idrettspark, byggefase B Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Paul Neergård 97181992 01.09.2020 01.11.2021
21452 Gryta 14 Geomatikk AS Esther Monshouwer 90810585 26.10.2020 01.10.2021
21768 Lilleby Offentlig tiltak B4 Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 01.12.2020 30.09.2021
22017 Uglaveien 5 Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 10.08.2020 10.08.2021
22129 Finn Bergs vei 2 Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 08.10.2020 12.10.2021
22408 Rehabilitering - Øvre Bergsvingen Trondheim Bydrift Vei Hussein Ali 95905409 28.09.2020 21.06.2021
22721 Skjermvegen 58 Geomatikk AS Esther Monshouwer 90810585 03.11.2020 06.07.2021
22792 Stjørdalsveien Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 21.10.2020 01.12.2022
22803 Opparbeidelse av offentlig fortau langs John Skaarvolds veg og Statsråd Kroghs veg KARL KNUDSEN AS Fabian F. Egge 92461382 04.11.2020 30.06.2021
23026 Bjørndalen, omlegging vannledning til Sivert Thonstads veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jørgen Snekvik 46623550 15.11.2020 30.06.2021
23046 Havstad Torg (Byåsveien 162) STRUCTOR TRONDHEIM AS Ole Kristian Næss 48133933 18.03.2021 01.04.2022
23176 Leangenbukta, infrastruktur LEANGENBUKTA AS Tor Isak Høyem 45373272 23.11.2020 22.11.2021
23244 Belysning langs turveg mellom Moholt kirkegård og Valentinlystsenteret Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 01.12.2020 30.06.2021
23453 Erling Skakkes gate 25 og 15 NTE Marked AS Stian Sandness 95983159 16.06.2021 23.06.2021
23514 Ostangen og Hjelmvegen pumpestasjoner Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Maren Blomset Malvik 99720977 01.04.2021 30.04.2022
23565 Klæbuveien 157-180, fortau og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.04.2021 01.08.2022
23602 VA - anlegg Biskop Sigurds gate TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Abbas Aminpour 45630939 04.01.2021 30.06.2021
23719 Skyåsvegen 32 SKYÅSEN AS Dag Roar Mathisen 90839161 14.12.2020 30.11.2021
23755 Fredlybekken bekkeåpning ved Nidarvoll skole Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Adrian Vicario 45674162 01.04.2021 01.04.2022
Viser 1 - 25 av 111 1 2 3 .. 5 >