Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15132 Asfaltplan av kommunale veger - Haldor Flatens veg Trondheim Bydrift Vei Hussein Ali 95905409 01.06.2020 31.08.2020
16012 Microtrenching for Telenor i Trolla Telenor Norge AS Erik Grue 90522682 17.04.2020 31.07.2020
16532 Lilleby triangel - VA, gatelys, vegoppbygging Geomatikk AS Elvy-Elise Wold 09146 28.03.2019 31.12.2020
16848 Graving av rør inn til Viktor Baumanns Vei 14 Telia Norge AS Geir Morten Bremseth 40028727 19.12.2019 15.07.2020
17726 Bygging av Vestbyen transformatorstasjon Tensio TS AS Svein Harald Gunnes 93029633 04.03.2020 30.06.2021
17729 Peder Myhres veg Geomatikk AS Ove Mevatne 90814162 05.07.2019 20.07.2020
17773 Sjetne skole - arbeid i vegkryss Mikkelveien, Øvre Sjetnehaugan, Lykkmarka og Alf Godagers veg Trondheim eiendom utbygging Tore Myrvold 92611858 18.06.2020 15.08.2020
17841 Gammel-lina, fortau og VA-anlegg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.11.2019 31.12.2020
17976 Granås gård Øst Geomatikk AS Ove Mevatne 90814162 01.09.2019 01.08.2020
18108 Uglavegen del 2 Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 17.08.2019 31.12.2020
18365 Dakotaparken Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 26.09.2019 01.11.2024
18499 MP Støyskjerming Kong Øysteins veg del 1 Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 15.04.2020 30.11.2020
18508 Sentervegen - VA, turveg, park Geomatikk AS Elvy-Elise Wold 09146 30.09.2019 30.06.2021
18661 Stjørdalsvegen, Lilleby Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 21.10.2019 12.04.2021
18688 fv.6668 Strandveien, sykkelveg med fortau Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 23.04.2020 14.08.2020
18723 Brakkerigg Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Alzbeta Cepelkova 91760087 09.10.2019 30.09.2020
18846 Søbstadvegen, kurveutvidelse i Heimdal sentrum Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Roberto Contreras 90734824 30.03.2020 30.09.2020
19228 Heggstad Søndre - ekstern infratstruktur detaljprosjektering Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jørgen Snekvik 46623550 08.06.2020 01.06.2021
19265 Krambugata / Kjøpmannsgata Geomatikk AS Esther Monshouwer 90810585 13.05.2020 03.08.2020
19673 Lade Idrettspark Infrastruktur Trondheim eiendom utbygging Fernando Perez-Fernandez 45412494 12.02.2020 30.06.2021
19720 Ladebekken Trapp Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 04.05.2020 01.10.2020
19736 Belysning langs snarveg Anders Søyseths veg - Amalienborgvegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 01.06.2020 05.10.2020
19737 Belysning langs snarveg Vegamot Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 01.06.2020 07.09.2020
20035 Stokkåsen 16, nye eneboliger Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 12.06.2020 01.09.2020
20041 Krokstien 5, ny bolig Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 29.05.2020 01.10.2020
Viser 1 - 25 av 101 1 2 3 .. 5 >