Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
14401 Hørløcks veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 03.09.2018 01.12.2019
14619 MP Punkttiltak sykkel Trondheim Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 02.09.2019 31.12.2019
14879 Støyskjerm Lohove barnehage Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Gnanavalluvan Vettivel 90285828 01.05.2019 31.12.2019
14884 Støyskjerm Okstad Barnehage Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Kine Nilssen 92050476 01.08.2019 12.03.2020
15373 Holtermannsveien separering av avløp og ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 02.07.2018 20.12.2019
15573 Metrobuss -Tiller knutepunkt - rundkjøring Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.04.2019 01.11.2019
15589 Lade Alle 73, Omlegging av eksisterende kabelnett ifm. utbygging. TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 15.10.2018 01.11.2019
15625 Metrobuss -Tiller knutepunkt - Sentervegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.03.2019 01.11.2019
15732 Tyholtveien Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 22.04.2019 01.11.2019
15781 Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Trond Hunsrød Syvertsen 91581089 12.11.2018 31.10.2019
15792 Belysning Festningen Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni Elisabeth Hansen 40219437 03.10.2018 23.12.2019
15889 Ludvig Musts veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 25.11.2018 01.12.2019
16133 Rekkefølgekrav Charlottenlund Gravlund. Nytt fortau Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Stian Holøyen 93229558 29.04.2019 20.12.2019
16419 Vann- og avløpsledninger ved Lia/Ekle Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Håkon Pedersen 92837834 01.05.2019 31.12.2019
16435 Vann- og avløpsledninger ved skibru Smistadvegen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Håkon Pedersen 92837834 01.07.2019 01.12.2019
16483 Risvollan Borettslag Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 28.03.2019 31.10.2019
16488 Gamle Kongeveg 16 m.m., utskifting va-ledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.07.2019 01.12.2019
16489 Fjernvarme Travbanevegen Statkraft Varme Lisbeth Jamtli 90854633 04.10.2019 31.10.2019
16493 Tonstadbrinken Geomatikk Ove Mevatne 90814162 29.03.2019 01.11.2019
16532 Lilleby triangel - VA, gatelys, vegoppbygging Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 28.03.2019 31.12.2020
16681 Stubbanvegen Geomatikk Ove Mevatne 90814162 26.09.2019 25.12.2019
16786 VA Ladeveien sør Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Adrian Vicario 45674162 01.08.2019 15.10.2019
Viser 1 - 25 av 159 1 2 3 .. 7 >