Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27477
Registrert 17.12.2021
Firma KLP TEKNOBYEN AS
Start 24.01.2022
Slutt 30.12.2025
Status Godkjent koordinert
Planlegger Espen Skårvold
Kontakt telefon 90641305
Arbeidets art Teknostallen blir delt opp i to faser. Fase 1: jan. 2022- sept. 2023 Fase 2: aug. 2023-des. 2025 Se vedlagt "Faseplan" som orientering for hva som er fase 1 og fase 2. Denne planen omfatter all VA-arbeid for hele byggefasen. se vedlagt Teknisk plangodkjenning med tilhørende tegninger. Inkluderer også omlegging av overvannsledning og vannledning som må legges om i forbindelse med fase 1, da eksisterende kommer i konflikt med byggegropen. VA-arbeidet omfatter også opparbeidelse av nytt Dalsenget torg, samt ombygging av gang og sykkelvei i traseen i professor Brochs gate forbi Trikkestallen. Fibertrasé er ikke mulig å si noe om i dag da dette er avhengig av leietakerene, og leietakere er ikke på plass ennå. Kabeltrasé for Tensio er ligger vedlagt som et utkast fra Tensio ennå, men føringsveien blir slik den er tegnet inn med tilkobling/skjøtepunkt i krysset. Fjernvarme skal ikke inn i bygget. Gravemelding, med tilhørende arbeidsvarslingsplan og skiltplaner blir sendt inn før oppstart av gravearbeidene.