Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17699 Tistelvegen utskifting vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 23.06.2019 30.09.2019
17700 Fagerlivegen Utblokking Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 10.06.2019 01.11.2019
17729 Peder Myhres veg Geomatikk Tore Flø Johnsen 90809214 05.07.2019 20.07.2020
17733 Lade Allé Geomatikk Ove Mevatne 90814162 07.07.2019 31.10.2019
17735 P-THK Tonstad Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 08.07.2019 01.11.2019
17743 P-THK Moltmyra Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 08.07.2019 01.11.2019
17750 P-THK Ingeborg Ofstads veg Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 08.07.2019 01.11.2019
17786 P-THK Parallellen Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 26.07.2019 01.11.2019
17789 Haakon VIIs gt 14, ny nettstasjon, omlegging av eksisterende kabler og ny stikkledning til pumpestasjon TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 02.09.2019 31.12.2019
17791 Asfaltplan av kommunal veg 2019 - Leirbruvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 01.07.2019 30.09.2019
17792 Asfaltplan av kommunal veg 2019 - Selsbakkvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 01.07.2019 16.10.2019
17851 P-THK Nedre Flatåsveg Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 12.07.2019 31.10.2019
17854 P-THK Rognbudalen Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 12.07.2019 31.10.2019
17879 P-THK Øvre Bakklandet Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 22.07.2019 31.10.2019
17894 Risvollan - Fjernvarme til Risvollan Helse og Velferdssenter - kommunalt vegareal Statkraft Varme Lisbeth Jamtli 90854633 12.08.2019 31.05.2020
17908 Nardobakken / Nardovegen Geomatikk Ove Mevatne 90814162 05.08.2019 01.12.2019
17968 P-THK Midtre Flatåsveg Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 07.08.2019 31.10.2019
17974 Asfaltplan av kommunale veg 2019- GSV Gamle Oslovei Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 05.08.2019 30.09.2019
17975 Asfaltplan av kommunale veg 2019- G/S Sjetnemarka-Langdalen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 19.07.2019 04.10.2019
17976 Granås gård Øst Geomatikk Ove Mevatne 90814162 01.09.2019 01.08.2020
17979 Asfaltplan av kommunale veg 2019- Kystadlia Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 22.07.2019 04.10.2019
17981 Asfaltplan av kommunale veg 2019- Kongsveien Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 19.07.2019 11.10.2019
17995 P-THK Nordre Husebytun 2 Telenor Norge AS Per-Egil Samdahl 97011515 31.07.2019 28.11.2019
18007 Asfaltplan av kommunal veg 2019 - Lundåsen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 12.07.2019 28.10.2019
18008 Asfaltplan av kommunale veg 2019 - GSV Lundvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 15.07.2019 30.09.2019
Viser 51 - 75 av 121 < 1 2 3 4 5 >