Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
24275 Edgar B. Schieldrops veg - endeholdeplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 03.05.2021 01.10.2021
24280 Risvollvegen - oppgradering av holdeplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 03.05.2021 01.10.2021
24320 Skavlans veg 16 GODHAVN UTBYGGING AS Tore Straalberg 91836418 17.03.2021 01.07.2021
24348 Falkenborgveien 36 LEANGEN INVEST AS Martin Lie-Nordsjø 92281001 01.04.2021 01.08.2022
24357 Fiber Lundlia Øst NTE Marked AS Bård Rygh 91381992 01.04.2021 31.08.2021
24361 Kongsvegen 26, 2 eneboliger IDEHUS TRONDHEIM PROSJEKTER AS Andreas Sørensen 93495189 03.05.2021 01.09.2021
24465 Anders Tvereggens veg 19, enebolig og tomannsbolig IDEHUS TRONDHEIM PROSJEKTER AS Andreas Sørensen 93495189 03.05.2021 01.09.2021
24622 Hovedsykkelveg Lilleby - Omlegginger ved Stjørdalsveien/Thoning Ovesens gate STATENS VEGVESEN Martin Næsgaard Myhre 45428992 07.04.2021 15.11.2021
24623 Hovedsykkelveg Lilleby-Tilkobling av overvannsledning fra midlertidig ende på sykkelvei til eksisterende kum STATENS VEGVESEN Martin Næsgaard Myhre 45428992 07.04.2021 01.09.2021
24649 Nedre Grilstadkleiva GS-vei GRILSTAD MARINA AS Tor Isak Høyem 45373272 16.04.2021 20.08.2021
24701 Ilsvikveien fiber fortetning NTE Marked AS Bård Rygh 91381992 19.04.2021 30.06.2021
24713 Fossegrenda NTE Marked AS Per-Egil Samdahl 97011515 03.05.2021 20.08.2021
24819 Fortetninger fiber Granåslia NTE Marked AS Bård Rygh 91381992 12.04.2021 30.06.2021
24822 Selsbakk idrettsplass Telenor Norge AS Odd Asak 90742263 10.05.2021 30.06.2021
24832 Belysning langs snarveg mellom Viktor Baumanns vei og Oscar Wistings vei Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 14.06.2021 01.10.2021
24834 Belysning langs snarveg ved Søbstad gård Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 14.06.2021 01.10.2021
24835 Belysning, samt ny overvannshåndtering/drenering og nedsetting av sandfangkum langs snarveg mellom Tonstadbrinken og Moltmyra. Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 14.06.2021 01.10.2021
24836 Belysning, samt ny overvannshåndtering/drensledning og kulvert langs snarveg mellom Tonstadbrinken og Østre Rosten Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 14.06.2021 01.10.2021
24837 Belysning langs snarveg mellom Brundalen og Yrkesskolevegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 14.06.2021 01.10.2021
24841 Belysning langs snarveg Reier Sæbstadsv - Kongsvn. Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Nina Elisabet Brenne 95367072 14.06.2021 01.10.2021
24853 Subbing av rør og trekking av fiber Hans Osnes v - Klæbuv Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 19.05.2021 30.06.2021
24888 Østre Rosten 12_GPON Telenor Norge AS Thomas Knutsen 41615865 18.05.2021 25.06.2021
24906 Hans Finnes gate Utskifting VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 10.05.2021 09.08.2021
24954 Broder Knudtzons Vei 1_GPON Telenor Norge AS Thomas Knutsen 41615865 18.05.2021 30.06.2021
24993 Riving av eks. tilbygg og oppsetting av nytt tilbygg med underliggende carport PRIVAT kunde Nina Kielland 98266711 19.05.2021 01.10.2021
Viser 51 - 75 av 111 < 1 2 3 4 5 >